Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe (1809-1849) werd opgevoed door pleegouders, met wie hij nog al eens conflicten had. In 1827 verbrak Poe de relatie en nam dienst in het leger. Toen dit op een mislukking uitliep, kwam hij in de journalistiek terecht. Van 1835 tot zijn dood was hij werkzaam als redacteur voor verschillende bladen. De oorzaak van zijn dood is nog steeds een onopgelost mysterie.  
In de betrekkelijk korte periode als schrijver heeft Poe met geniale intuïtie en grote denkkracht de theorie van de moderne dichtkunst en het korte verhaal ontwikkeld en in praktijk gebracht. Via Charles Baudelaire, die in 1856 een beroemd geworden studie met vertaling van Poe’s werk publiceerde, heeft Poe op de symbolische dichters een zeer grote invloed uitgeoefend. Zijn verhalen blijven nog altijd de gaafste voorbeelden van het genre. Met een klassieke soberheid, een tot in alle onderdelen voelbare spanning en een meesterlijk taalgebruik, blijven ze ook de hedendaagse lezer steeds opnieuw boeien. Binnen de uiterst eenvoudige vorm verbergen ze een onuitputtelijke rijkdom aan oorspronkelijke fantasie. 

Algemene informatie

  • Naam:
    Edgar Allan Poe

Overzicht boeken Edgar Allan Poe