Doorgaan naar inhoud

Johan van de Gronden


Johan van de Gronden (1963) is filosoof, essayist en bestuurder (hij was onder meer tien jaar directeur van het Wereld Natuur Fonds). Hij debuteerde in 2015 bij Athenaeum – Polak & Van Gennep met zijn boek Wijsgeer in het wild. Johan onderzoekt in zijn verhalende essays de relaties tussen mens, natuur en landschap. Ook reflecteert hij geregeld op de spanning tussen de vita activa (hij vervult tal van bestuurs- en toezichthoudende functies in het maatschappelijk middenveld) en de vita contemplativa. ‘Ik heb lang gedacht dat de twee moeilijk te verenigen waren: de beschouwende filosoof in mij en de wat ongeduldige bestuurder. Maar gaandeweg ontdek je dat juist in de spanning tussen die twee polen de energie en de creativiteit gedijen.’ Wat wij onder natuur verstaan is aan een constante culturele interpretatie onderhevig. Van de Gronden belicht onze hedendaagse opvattingen over natuur en landschap vaak vanuit een verrassend historisch en wijsgerig perspectief. Ook laat hij geregeld een autobiografische noot meeklinken, vanuit de vele jaren ervaring die hij buiten Nederland opdeed als handelsreiziger en diplomaat. In april 2022 verscheen zijn nieuwe boek Het vlindertje van Methusalem.

Algemene informatie

  • Naam:
    Johan van de Gronden