Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Anton Bergmann

Anton Bergmann (soms ook Tony Bergmann genoemd) werd geboren te Lier in 1835, als zoon van de latere liberale burgemeester George Bergmann. Hij liep lagere school in zijn geboortestad. Hij volgde er ook de lagere Latijnse klassen aan het Lierse stadscollege.

In 1849 nam hij plaats op de banken van het stedelijk atheneum te Gent. Reeds toen ontpopte hij zich als een groot liefhebber van de Nederlandse letteren.

Samen met o.a. Julius Vuylsteke maakte hij deel uit van het romantisch-flamingant Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel gaan, een vereniging die de beoefening van de Nederlandse literatuur en de verdediging van de Nederlandse taal tot doel had.

In 1853 ging hij studeren aan de Universiteit van Gent. In 1854 legde hij er het examen in de Letteren en Wijsbegeerte af, dat voorbereidde tot de rechten. In april 1856 deed hij er kandidatuursexamen in de Rechten en in september kandidatuursexamen Notariaat. Dan volgde hij een aantal lessen aan de universiteit van Brussel, waar hij in april 1858 promoveerde tot doctor in de rechten.

In 1858 werd hij advocaat te Lier. Datzelfde jaar huwde hij met Eliza Van Acker, dochter van een notaris. Ze gingen wonen in “De Sevensterre” (Grote Markt 33) te Lier. Ze kregen een dochter.

Gedurende zijn korte leven was de liberale flamingant Bergmann een actief deelnemer aan de Nederlandse Taalcongressen en lid van talrijke verenigingen zoals o.a. het Willemsfonds. Hij stichtte het weekblad De Lierenaer.

Hij stierf in 1874 op 38-jarige leeftijd aan de gevolgen van een borstkwaal. Zijn graf bevindt zich op het Oud Kerkhof aan de Mechelsesteenweg te Lier. Er staat een zuil op met een borstbeeld van hem, met ervoor een grote marmeren engel.

Bron: Wikipedia

Overzicht boeken Anton Bergmann