Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Arjen Lubach

Lubach werd geboren in een ziekenhuis in Groningen en groeide op in Lutjegast, waar hij tot zijn vijftiende jaar bleef wonen.

Zijn ouders waren beiden jurist en kwamen van buiten Groningen. Zijn vader was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. De drie zonen groeiden op buiten de dorpskern van Lutjegast. Omdat zijn familie anders dan de dorpelingen geen Gronings sprak, voelde Lubach zich een buitenstaander. Hij beschrijft zijn jongere ik als "ingewikkeld" en "binnenkind". Hij werd gepest, maar vindt dat hij een prettige jeugd had. Zijn familie was gelovig: de kinderen gingen naar de basisschool School met de Bijbel, er werd dagelijks gebeden, er werd uit de Bijbel gelezen waarin, volgens Lubach, voor ieder probleem wel een oplossing werd gevonden en iedere zondag ging de familie naar de kerk.

Lubach was elf jaar oud toen bij zijn moeder borstkanker gediagnosticeerd werd en hij was twaalf jaar oud toen ze overleed. Het verlies van zijn moeder, met wie hij een goede band had, maakte op hem veel indruk. Het versnelde zijn twijfel in het geloof. Na de basisschool ging hij eerst naar het Willem Lodewijk Gymnasium. Na de derde klas ging hij echter naar het Maartenscollege in Haren. De keuze was mede ingegeven doordat zijn vader op zijn moeders sterfbed moest beloven dat de kinderen gelovig werden opgevoed.

Op het Maartenscollege ontmoette Lubach zijn eerste grote liefde, op wie hij later veel personages in zijn werk baseerde. Daarna ging Lubach Spaans studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met het losraken van het geloof besloot hij dat het leven zinloos is, wat hem tijdelijk in een "existentiële crisis" bracht. Hij stopte met de studie en werd voor enkele maanden taxichauffeur in Groningen en een tijd havenmeester op Vlieland. Daarna ging hij filosofie studeren. Gedurende het tweede jaar, waarin hij ook Zweeds studeerde, kwam hij Janine Abbring tegen. Met haar maakte hij een reisje naar Denemarken, waar ze samen hun eerste hit Jelle zouden schrijven.

Lubach omschreef zichzelf als "een rasechte republikein" en sprak zich uit tegen de Nederlandse monarchie. Geloven in een God vindt hij iets opmerkelijks en hij stelt zich assertief op tegen uitwassen vanuit het geloof. Terugkijkend op zijn eigen periode als gelovige noemt Lubach het "de grootste brainwash ever. Pertinente onzin". Volgens hem had hij door het geloof een groot schuldgevoel over zondig leven. Hij noemt het "schandalig" dat hem het bidden is aangeleerd, maar neemt het zijn ouders niet kwalijk. Het loskomen van het geloof ervoer hij als "een enorme bevrijding" en rustgevend.

In januari 2016 werd Lubach door VVD-jongerenorganisatie JOVD uitgeroepen tot Liberaal van het Jaar 2015 wegens de rol van zijn programma als waakhond tegen de overheid en zijn strijd voor privacy en de legalisering van softdrugs.

Bron: Wikipedia

Algemene informatie

Overzicht boeken Arjen Lubach