Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Caja Cazemier

Caja Cazemier groeide op in Groningen en woont in Leeuwarden. Na de middelbare school studeerde ze Nederlandse taal- en letterkunde. Tijdens haar studie besteedde ze veel aandacht aan jeugdboeken. Ze schreef een scriptie met als titel: Gemengde gevoelens. Jeugdliteratuur voor meisjes in de puberteit. Na haar studie werkte Cazemier twaalf jaar als lerares Nederlands. Sinds 2002 besteedt ze al haar tijd aan het schrijven van boeken.

Cazemier schrijft voor jongeren tussen de 11 en 16 jaar. Haar verhalen gaan over school, ouders, vriendjes, eenzaamheid, verliefd zijn, seksualiteit, onzeker zijn, je anders voelen, (online) pesten en (internet)verkering. Over al die dingen die een jongere mee kan maken. Haar boeken zijn realistisch en actueel. Naast fictie schrijft ze ook informatieve boeken. Vanaf 2002 is ze verbonden aan Uitgeverij Ploegsma. Bij de Jonge Jury riepen de lezers in 2008 Vamp uit tot het beste jeugdboek voor 11- tot 16-jarigen.

Bron: Wikipedia

Algemene informatie

Overzicht boeken Caja Cazemier