Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Conrad Busken Huet

Huet kwam uit een hugenotenfamilie en was de zoon van een ambtenaar. Hij ging naar een Franse school en studeerde daarna vanaf april 1844 theologie in Leiden. In die tijd leverde hij enkele bijdragen aan de Studentenalmanak. Na nog een jaar studie in Lausanne (Zwitserland) werd hij Waals predikant in de Waalse kerk te Haarlem van december 1850 tot begin 1862. Hij stichtte het maandblad La Seule Chose Nécessaire (1856-1857).

Onder invloed van zijn vroegere hoogleraar J.H. Scholten (1811-1885) uit Leiden hield hij zich meer en meer bezig met de "moderne theologie", die de kloof tussen de Bijbel en de moderne wetenschap door tekstkritisch onderzoek probeerde te dichten. Zijn bevindingen hierover lichtte hij toe in zijn preken tot de gemeente. Dit leidde tot verbazing, onbegrip en ergernis bij zijn gemeente. In 1857 publiceerde hij (eerst in afleveringen, daarna in boekvorm) zijn "Brieven over den bijbel". Hierin bracht hij, als eerste predikant in Nederland, dit modernistische gedachtegoed in brede kring onder de aandacht. Ten slotte stelde hij dat de Bijbel eigenlijk overbodig was geworden en dat de humanistische ethiek deze leemte kon vullen.

Hij huwde in 1859 de onderwijzeres Anna Dorothée van der Tholl.

Bron: Wikipedia

Algemene informatie

Overzicht boeken Conrad Busken Huet