Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Emile Buysse

Buysse bracht zijn jeugd door in Sluis, waar zijn vader hoofdonderwijzer was. Hij vestigde zich in 1937 als freelance journalist in Brugge. Hij bezat een grote interesse in de taal en cultuur van zijn geboortestreek, Zeeuws-Vlaanderen, en van zijn adoptiestreek, het Belgische West-Vlaanderen.

Vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog toonde Buysse belangstelling voor de Duitse Nieuwe Orde, meer bepaald de heem- en volkskundige component van die ideologie. Hij schreef een aantal streekromans en daarnaast publiceerde hij vele artikelen over heem- en volkskunde, onder meer in de Provinciale Zeeuwse Courant. Onder het pseudoniem 'Gwyde de Vlaeme' publiceerde hij van 1940 tot 1944 in De Waag.

Emile Buysse was bestuurslid van de Bond van West-Vlaamse Volkskundigen en publiceerde vaak in t' Beertje, de publicatie van de Bond. Hij was lid van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelburg).

Buysse was medewerker aan volgende nieuwsbladen:

  • Vooruit (1947-1975)
  • Vlaams Weekblad (1954-1975): wekelijkse rubriek Onder het Belfort.
  • Provinciale Zeeuwse Courant
  • Woensdagblad - Brugsche Courant
  • De Brugse Gazette
  • De Waag

Hij was ook een tiental jaren medewerker van de West-Vlaamse afdeling van de Belgische Radio (INR) met een rubriek genaamd Van 't oud vaatje.

Bron: Wikipedia

Algemene informatie

Overzicht boeken Emile Buysse