Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Lod. Lavki

Zijn vader, Gerard Van Winkel uit Overpelt was onderwijzer en vestigde zich in Heks, waar hij ook gemeentesecretaris en organist was. Zijn moeder was afkomstig van Heers. Lavki begon zijn middelbare studies aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Tongeren. In de vijfde Latijnse won hij de prijs voor het beste opstel, uitgeschreven door de Limburgse studentenvereniging.

Later studeerde hij aan het Klein Seminarie van Sint-Truiden en Saint Roch en in 1930 behaalde hij voor de centrale examencommissie de kandidatuur in de Germaanse filologie.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij samen met Leo, zijn broer-priester, brancardier aan het front. Daar ontstond zijn schuilnaam: voor de Russische soldaten in het kamp van Mailly bij Verdun vertaalde hij zijn naam Van Winkel in het Russisch: Lavki.

In 1920, nog voor zijn priesterwijding, begon hij les te geven aan het Sint-Jozefscollege in Hasselt en bleef aan het college verbonden tot aan zijn dood in 1954.

In 1921 werd Lavki tot priester gewijd en datzelfde jaar werd hij aalmoezenier van de nieuwe scoutsgroep van het Sint-Jozefscollege. Zijn scoutstotem was Zwart schrijverke. Bij Lavki's dood in 1954 veranderde de groep Sint-Joris 1 zijn naam en werd de Lod. Lavki-groep, een blijk van grote waardering voor haar stichter.

Tijdens een scoutsvergadering rond Kerstmis 1923 vertelde Lavki een verhaal. Een verkenner vroeg aan de aalmoezenier naar het boek met dit verhaal. In enkele dagen tijd zette Lavki het boek op papier. Zo werd De Kleine Koning het eerste van zijn gepubliceerde verhalen en het begin van een lange reeks van een zestigtal jeugdboeken. In 1939 werd het boek Siee-Krath bekroond met de prijs der Vlaamse Provincies voor het beste jeugdboek.

In 1926 trok Lavki voor de eerste keer met zijn scouts op Lourdes-bedevaart met volgende bedevaarten in 1932 en 1947.

Op 21 juli 1954 vertrok Lavki naar Parijs om de vierde Lourdesreis (27 juli tot 5 augustus) voor te bereiden, maar hij keerde nog diezelfde dag doodziek terug. Vier dagen later overleed hij in het Salvator-ziekenhuis in Hasselt. Op 30 juli werd hij ten grave gedragen, terwijl een honderdtal jongverkenners en verkenners, leiders en aalmoezeniers op weg waren naar Lourdes om zo een belofte van hun stichter na te komen. Sedertdien hield de scoutsgroep zich aan dit engagement en trok om de 7 jaar, in het jaar van de Virga Jessefeesten, op Lourdesbedevaart.

Bron: Wikipedia

Algemene informatie

Overzicht boeken Lod. Lavki