Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Marnix Gijsen

Op 20 oktober 1899 werd Jan-Albert Goris geboren in Antwerpen. Hij werd streng katholiek opgevoed. Vanaf 1912 liep hij school bij de handelsafdeling van het Sint-Ignatiusgesticht te Antwerpen en vanaf 1916 in de hogere afdeling (de latere UFSIA). In 1917 werd hij uit die instelling verwijderd naar aanleiding van een pamflet waarin hij de vernederlandsing van de school had geëist.

In 1925 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Leuven tot doctor in de geschiedkundige en zedenkundige wetenschappen. Hij ging verder studeren aan de Universiteit van Freiburg, de Universiteit van Parijs en de London School of Economics.

Van 1928 tot 1933 was hij ambtenaar bij het gemeentebestuur van Antwerpen. Hij was er onder meer kabinetschef van de burgemeester. Vervolgens was hij van 1934 tot 1939 werkzaam bij de rijksadministratie te Brussel. Van 1939 tot 1941 was hij commissaris-generaal voor Toerisme.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog brak hij met de geloofs- en morele waarden waarmee hij was opgegroeid en nam een stoïcijnse levenshouding aan. Daarna verbleef hij te New York tot 1964 als Belgisch Commissaris voor Informatie en was bovendien gevolmachtigd minister. In De Stem uit Amerika verzorgde hij in die periode een wekelijks radiopraatje op Radio 1 op zaterdagavond. In 1975 werd de schrijver in de adelstand verheven.

Marnix Gijsen ligt begraven op het Schoonselhof te Antwerpen. Hij kreeg een bronzen borstbeeld van de hand van beeldhouwer Rik Poot.

Bron: Wikipedia

Algemene informatie

Overzicht boeken Marnix Gijsen