Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Marten Toonder

Marten Toonder junior werd geboren te Rotterdam. Zijn vader, Marten Toonder senior, werd geboren in Warffum, waar zijn zoon ook gewoond heeft. Marten Toonder maakte kennis met strips door de comics die zijn vader, die zeekapitein was, uit de Verenigde Staten van Amerika meenam. Na zijn HBS-eindexamen maakte hij met zijn vader een zeereis naar Argentinië, waar hij in 1931 de assistent van Disney-striptekenaar Dante Quinterno, Jim Davis, ontmoette, die hem inspireerde om zelf ook strips te gaan tekenen. Hiervoor ging hij naar de Rotterdamse kunstacademie, maar die verliet hij al snel weer.

In 1935 trouwde hij met Afine Kornélie Dik, oorspronkelijk een buurmeisje uit zijn jeugd, die onder de naam Phiny Dick zelf strips en kinderboeken heeft getekend en geschreven. Ook maakte Phiny Dick teksten bij de tekeningen van haar man voor de strip Kappie.

Marten Toonder richtte Toonder Studio's op, een bedrijf dat een afsplitsing was van Toonder-Geesink productie. Het bedrijf richtte zich in eerste instantie op het uitbrengen van stripverhalen, maar begaf zich later ook op het gebied van reclame en tekenfilms.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Toonder bij De Telegraaf, en werd hij lid van de Nederlandsche Kultuurkamer. Hoewel hij na de oorlog werd veroordeeld voor collaboratie, was hij naar eigen zeggen een "verzetsman". Toonders verweer tegen de aanklacht van collaboratie door publicatie in de Duitsgezinde Telegraaf en het sluiten van een contract met de UFA in Berlijn was dat hij zijn tekenaars beschermde en een dekmantel voor illegale activiteiten verschafte. Toonder antedateerde in zijn memoires zijn verzetswerk dat pas na 1944 substantieel werd. Hij tekende anti-Duitse spotprenten in het verzetsblad "Metro" en vervalste Duitse stempels. De Toonderstudio's waren ook betrokken bij het opzetten van een illegale drukkerij in Amsterdam. Op vrijdag 22 oktober 1982 ontving hij uit handen van Dick van Veen het Verzetsherdenkingskruis.

In 1964 verhuisde Toonder met zijn vrouw naar Greystones, in Ierland, om zich geheel te wijden aan het striptekenen. Hij merkte tot zijn verbazing dat het Ierse landschap erg leek op dat wat hij al jaren in zijn Bommel-strips had getekend.

Phiny overleed in 1990, en in 1996 trouwde Toonder opnieuw, met de componiste Tera de Marez Oyens, die later dat jaar al ook overleed. Sindsdien woonde hij weer in Nederland, en wel in het Rosa Spier Huis te Laren.

Toonder overleed op 93-jarige leeftijd in zijn slaap.

Marten Toonder was Officier in de Orde van Oranje-Nassau en drager van het Verzetsherdenkingskruis. Hij was onderscheiden met de Wolfert van Borselenpenning van de Stad Rotterdam. Hij was Officier in de Orde van Verdienste ("Pro Merito Melitense") van de Soevereine Militaire Hospitaalorde van Sint-Jan van Jeruzalem, Rhodos en Malta. Deze laatste onderscheiding ontving hij op voordracht van de Ierse afdeling van deze hospitaalorde. Marten Toonder had anoniem een ambulance geschonken.

Bron: Wikipedia

Algemene informatie

Overzicht boeken Marten Toonder