Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Paul Kempeneers

Kempeneers deed zijn studies achtereenvolgens:

  • in het jozefietencollege in Leuven (1945-46);
  • in het O.L.Vrouwecollege in Tienen, Latijns-Griekse humaniora (1946-1953);
  • in de Antwerpse Zeevaartschool (1953-1954);
  • in de Provinciale Normaalschool Tienen (1954-1956), waar hij het diploma behaalde van regent in de letterkundige vakken.

Hij volbracht zijn legerdienst bij de Belgische Zeemacht (1957-1958) en fungeerde als opvoedingsofficier. Hij werd vervolgens leraar aan de Provinciale Normaalschool in Tienen (1959-1984). Hij publiceerde regelmatig didactische werken.

Op 10 augustus 1963 trouwde hij met Simone Vandervesse uit Hoegaarden. Ze kregen twee kinderen.

In 1970 stelde de stad hem als bibliothecaris aan in het Stadspark. Hij debuteerde toen met een sciencefictionboek voor de jeugd Schimmen uit de ruimte.

Hij ging toen weer studeren (1970-1977):

  • graduaat in de Bibliotheekschool in Brussel
  • Germaanse filologie aan de K.U.Leuven.

In 1978 nam hij een sabbatical en maakte een soloreis naar Chili en naar het Paaseiland.

Onder de leiding van prof. K. Roelandts promoveerde hij in mei 1982 tot doctor in de Germaanse filologie, met een proefschrift over de Hydronymie van het Dijle- en Netebekken.

In 1984 werd hij directeur van het volwassenenonderwijs De Nobel in Tienen (1984-2001).

Hij legde zich ook toe op de geschiedenis van Tienen en op de toponymie van de gemeenten uit de regio oostelijk Brabant.

Hij werd lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie en werkte als mederedacteur mee aan het tijdschrift Naamkunde.

Bron: Wikipedia

Algemene informatie

Overzicht boeken Paul Kempeneers