Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Rinie Maas

In de vaste rubriek "Het Breda van Weleer" in De Bredase Bode, een gratis huis-aan-huisblad, neemt Maas de lezer mee door historisch Breda en laat hem kennismaken met talloze kleurrijke figuren, verdwenen plaatsen en gebeurtenissen waarover hij interessante of smakelijke verhalen weet te vertellen. Deze verhalen zijn onmiskenbaar Brabants: sfeervol, altijd goedmoedig en doortrokken met een vleugje weemoedige nostalgie. Maas schroomt hierbij ook niet de werkelijkheid en zijn soms hoogst persoonlijke interpretatie daarvan vloeiend in elkaar te laten overlopen. Hierin toont hij zich de geestelijke erfgenaam van de Bredase schrijver Henri t' Sas. Het unieke van "Het Breda van weleer" is dat Maas zijn lezers laat participeren door hen voortdurend te stimuleren ideeën, adviezen en reacties op te sturen die hij vervolgens in zijn stukken verwerkt. Wekelijks wordt hij hierdoor op het spoor gezet van nieuwe onderwerpen uit de Bredase geschiedenis vanaf ca. 1870, zijn historische bovengrens.

Naast zijn historische rubriek schrijft Maas in dezelfde krant ook wekelijkse columns over actuele gebeurtenissen in en rondom zijn stad. Hij doet dat onder het pseudoniem "Tinus de Klopper", de bijnaam van een destijds alom bekend Bredaas volkstype dat in het grauw van de ochtend de arbeiders wekte door op de voordeur van hun huisjes te bonzen onder de luide vermaning "Wakker worre, hoogste tijd, opstaon". Tal van Maas' krantenartikelen zijn in bewerkte vorm gebundeld in een aantal aantrekkelijk uitgegeven en rijk geïllustreerde boeken.

De laatste jaren beperkt Maas zich niet tot de short track van de krantenrubriek. Zo publiceerde hij een ambitieus, in sociologisch opzicht niet onbelangrijk gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Den Hey-Acker, de Bredase tuchtschool, maar ook een lichtvoetige verhandeling over de Princenhaagse voetbalvereniging Groen-Wit. In zijn meest recente publicatie De Eeuwelingen herdenkt hij het Bredaas Mannenkoor, de toneelvereniging Vereniging Jacob van Lennep, de Muziekschool Breda / Nieuwe Veste en Vrienden van het Chassé Theater die bij het verschijnen van zijn boek respectievelijk 145, 140, 135 en 130 jaar bestonden. Deze boeken geven geen opsommingen van jaartallen, bestuursbesluiten en beleidsveranderingen (al worden die niet vergeten), maar - zoals altijd bij Maas - vooral en in de eerste plaats verhalen over mensen van vlees en bloed die deze 'kleine geschiedenissen' van lokale instellingen en verenigingen gestalte hebben gegeven: bestuurders, voetballers, acteurs, zangers en voordrachtskunstenaars, jeugdige delinquenten en hun opvoeders, een opmerkelijke kastelein en veel andere memorabele persoonlijkheden. Voor Rinie Maas is geschiedenis altijd humane geschiedenis.

Bron: Wikipedia

Overzicht boeken Rinie Maas