Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Theo Thijssen

Theo Thijssen heette voluit Theodorus Johannes. Hij werd op 16 juni 1879 in de Amsterdamse volkswijk de Jordaan geboren, waar zijn vader een schoenwinkeltje had. Na de lagere school ging hij met een rijksbeurs naar de Rijkskweekschool voor Onderwijzers in Haarlem (1894-1898). In deze periode schreef hij zijn eerste artikelen, verzen en literaire schetsjes in het leerlingenblad Baknieuws, dat onder zijn leiding tot een landelijk maandblad voor kwekelingen uitgroeide. Van 1898 tot 1921 was hij onderwijzer in Amsterdam. Het langst (1905-1921) gaf hij les op een 'kosteloze' openbare school in Amsterdam-Oost, waar hij ook met zijn gezin woonde. In 1905 richtte Thijssen, samen met kweekschoolvriend Piet Bol, het rebelse onderwijzersblad De Nieuwe School, waarin hij fel van leer trok tegen alles wat hij als bedreiging voor goed onderwijs ervoer. In De Nieuwe School publiceerde Thijssen ook verhalen en de roman Barend Wels in feuilletonvorm. Het blad bestond tot 1917. In 1915 werd hij redacteur van De Bode, het blad van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Van 1921 tot 1939 was hij bezoldigd bestuurder van de bond. Daarnaast was hij voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) van 1933 tot 1940 lid van de Tweede Kamer en van 1935 tot 1941 van de Amsterdamse gemeenteraad. Op 23 december 1943 overleed Theo Thijssen aan de complicaties van een longontsteking.

Algemene informatie

Overzicht boeken Theo Thijssen