Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Wally De Doncker

De Doncker probeert in zijn boeken heel alert te reageren op wat er rondom hem gebeurt. De gebeurtenissen in zijn leven (of van mensen rondom hem heen) zijn zijn voornaamste inspiratiebron. Hij probeert zowel kinderen als volwassenen te boeien. Dat lijkt hem nog te lukken ook, want zijn boeken zijn verkrijgbaar in meer dan achttien landen.

De Doncker was leraar leesbevordering op de lagere school van het college van Dendermonde en is de grondlegger van de taalleesmethode "Leesdraak". Voor een aantal Vlaamse en Nederlandse tijdschriften schrijft hij bijdragen over de internationale dimensie van de kinder- en de jeugdliteratuur. Verder is hij president van IBBY-Internationaal en maakte hij deel uit van de redactieraad van het Amerikaanse kritisch-literaire tijdschrift over kinder- en jeugdliteratuur "The Lion and the Unicorn". Samen met vier andere Belgen kreeg hij in 2006 een aparte biografie in de Amerikaanse "Oxford Encyclopedia of Children's Literature".

Op 11 september 2008 werd hij in Kopenhagen door de algemene vergadering verkozen om te zetelen in het tienkoppig wereldbestuur van IBBY (The International Board on Books for Young People- NGO valt onder de koepel van de UNESCO). Op 12 september 2010 werd hij tijdens afgelopen wereldconferentie in het Spaanse Santiago verkozen tot vicepresident van IBBY. Op 13 september 2014 werd hij in Mexico-Stad door afgevaardigden uit 74 landen verkozen tot president van deze wereldorganisatie. In zijn maidenspeech gaf De Doncker aan dat het onaanvaardbaar is dat er nog steeds landen zijn die meisjes verbieden om te lezen en dat er overal in de wereld bibliotheken gesloten worden. Kinderen die het minder goed hebben verliezen daardoor hun recht op boeken en lezen. Op 21 augustus 2016 werd hij in Auckland (Nieuw-Zeeland) als IBBY-President herverkozen door afgevaardigden uit 76 landen. In zijn aanvaardingsspeech had De Doncker het onder meer over de nieuwe uitdagingen die ontstaan zijn door de vluchtelingenproblematiek. "Zolang er mensen zijn die honger leiden, zolang er kinderen zijn die in ellende moeten leven, in ongezonde steden moeten leven, zolang er kinderen zijn die geen kans maken op goed onderwijs, zolang er kinderen uitgesloten worden om te leren lezen … Zolang deze onrechtvaardigheid blijft bestaan, zal de sociale zekerheid in welvarende landen onder druk blijven staan en zullen de vluchtelingenstromen blijven toenemen. Daar kunnen we als IBBY-gemeenschap iets aan doen. Als wij er blijven voor zorgen dat kinderen de kans krijgen om te lezen en hierdoor toleranter en tegelijkertijd pleitbezorgers worden van humaniteit en verdraagzaamheid.’"

Zijn boeken "Een opa met gaatjes" , "Ik mis me", "Sarah" en "Een touwtje naar de maan" werden bewerkt voor theater. Bovendien was "Ik mis me" in 2005 de basis van de korte dansfilm "Zus zonder zus" en "Ahum" in 2007 voor een korte animatiefilm. Op 3 mei 2008 ging zijn eerste musical "Ik ben op jou" in de stadszalen van Sint-Niklaas in première.

Ook buitenlandse musea besteden aandacht aan zijn literaire werk: Het Kindermuseum in Berlijn zette tijdens het Internationaal Literatuurfestival in 2009 zijn boek "Ahum" drie dagen in de schijnwerpers. Het Kinderboekenmuseum in het Nederlandse Den Haag focust in de vaste tentoonstelling Papiria (tot eind 2016) op zijn boek "Het Begint Ergens". In Frankrijk kreeg de Franse "Ik mis me" veel aandacht. Het boek werd onder meer het thema van een tentoonstelling in Nantes en het boek stond in 2008-2009 tevens centraal in de tentoonstelling "Vivant pour des vrai" (2009) in Centre François Mitterand in Villeneuve d’Asq. In 2012 was dit opnieuw het geval voor de studiedag "Des histoires, en corps" in Montreuil. De Nationale Bibliotheek van China organiseerde in augustus 2015 een seminarie en een paneldiscussie rond zijn Chinese boek "Billie’s Factory".

Hij was jurylid van de internationale prijs voor leesbevordering, de IBBY-ASAHI Reading Promotion Award 2012 en de Bologna Ragazzi Awards in 2016.

Bron: Wikipedia

Algemene informatie

Overzicht boeken Wally De Doncker