Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

Alle vestigingen

Alle vestigingen

Willem Ouweneel

Ouweneel werd in 1944 geboren in Zaandam. Hij bracht zijn jeugdjaren door in Apeldoorn en Deventer en ging na de lagere school naar het Christelijk Lyceum Apeldoorn. Na zijn eindexamen Gymnasium Beta ging hij in 1962 aan de Universiteit Utrecht biologie studeren en studeerde in 1967 cum laude af met als hoofdvakken genetica en embryologie.

Na korte tijd als biologieleraar in Apeldoorn te hebben gewerkt ging hij van 1968 tot 1976 aan de slag als wetenschapper aan het Hubrecht Laboratorium te Utrecht waar hij o.a. de genetica van het fruitvliegje (Drosophila) bestudeerde. Tijdens deze periode promoveerde Ouweneel in 1970 met een proefschrift over het fruitvliegje: Genetics, Morphology, and Development of Homoeotic Wing Tissue in the Eye of Drosophila melanogaster.

Vanaf 1975 was Ouweneel freelance medewerker bij de Evangelische Omroep waar hij veel programma's op radio en tv begeleidde en produceerde. Naast deze baan gaf hij ook veel spreekbeurten en studies op Bijbels gebied en schreef tientallen boeken op creationistisch, filosofisch en Bijbels gebied. Tevens stond Ouweneel aan de wieg van de Evangelische Hogeschool waar hij lange tijd les gaf naast professoraten aan theologische hogescholen in België en Nederland. In 1986 promoveerde Ouweneel een tweede maal, nu aan de Universiteit van Amsterdam, als doctor in de wijsbegeerte. Ten slotte in 1993 promoveerde hij in de theologie aan de Universiteit van Oranje Vrijstaat te Bloemfontein in Zuid-Afrika.

Ouweneel maakt deel uit van de geloofsgemeenschap van de Vergadering van gelovigen waar ook zijn vader een bekend voorganger was. Verder is hij lid van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte.

Willem Ouweneel is heden woonachtig in Huis ter Heide (gemeente Zeist). Op 28 maart 1969 trouwde hij te Apeldoorn met Grada Gerhardina Terwel. Zij hebben vier kinderen; een van hen (Evert Jan Ouweneel) is eveneens als filosoof en op aanverwante terreinen werkzaam. Een jongere broer, Frank Ouweneel, treedt op als 'Bijbelleraar'.

Bron: Wikipedia

Algemene informatie

Overzicht boeken Willem Ouweneel