Go to top
Voor boeken altijd eerst naar De Slegte

De Slegte Leiden

Leiden

Tentoonstelling ‘De Stijl Literair – Het vergif van den nieuwen geest’ ook in Antwerpen te gast.

100 jaar De Stijl wordt dit jaar uitgebreid herdacht. In de Utrechtse universiteitsbibliotheek werd dit voorjaar het literaire aspect van de beweging belicht onder het motto ‘Het vergif van den nieuwen geest’. Een bijzondere bruikleen van De Slegte aan de tentoonstelling – het verloren gewaande handschrift van van Doesburgs gedicht ‘Verrukking’ - leidde tot een Vlaamse herneming van de expo. Te zien vanaf zaterdag 14 oktober in Antwerpen.

Theo van Doesburg en Antwerpen

De nadruk van de expositie ligt op de in Utrecht geboren en getogen Theo Van Doesburg. Hij promootte zijn dadaïstische gedichten en kunsttheorieën internationaal en dus ook tot in Antwerpse avant-gardistische kringen. Deze contacten krijgen in deze Antwerpse tentoonstelling dan ook extra aandacht. Paul van Ostaijen kon niet ontbreken, enerzijds als gelijkgestemde ziel, maar anderzijds ook als uitgesproken opponent van ‘den Does’. De tentoonstelling focust verder op het literaire werk van andere De Stijl figuren zoals Mondriaan, Kok, of Feis. Ook de latere invloed op de Nederlandse letteren wordt gedocumenteerd: zo kan er het originele handschrift van Jan Hanlo’s roemruchte gedicht ‘Oote oote boe’ bekeken worden.

Private en publieke collecties

‘De Stijl literair’ kwam er op initiatief van het Nederlandse Literatuurhuis. Curator Niels Bokhove verkreeg medewerking in de vorm van bruiklenen uit diverse private en publieke collecties waaronder Het Letterkundig museum in Den Haag en het Letterenhuis in Antwerpen. Onder de tentoongestelde topstukken vermelden we handschriften en brieven van Van Doesburg, Mondriaan en Paul van Ostaijen.

Van Ostaijen vs Van Doesburg

Sprekers op de opening van de tentoonstelling zaterdagmiddag 14 oktober om 15.30 uur zijn curator van de expositie Niels Bokhove en Van Ostaijen-biograaf Matthijs de Ridder die alvast de rivaliteit tussen de twee avant-gardisten in de verf zal zetten: ‘Moeten wij nu niet duidelijk maken dat onze richting niets te maken heeft met kloterij van Van Doesburg?' Paul van Ostaijen en Het Sienjaal vs. Theo van Doesburg en De Stijl.

Onuitgegeven gedicht

Tevens wordt, een samenwerking met het Utrechtse Antiquariaat Hinderickx & Winderickx, een bibliofiel kleinood voorgesteld. Theo Van Doesburgs tot heden nog onuitgegeven gedicht 'Verrukking' met een nawoord van Niels Bokhove, gedrukt in een oplage van 80 exemplaren, zal te koop zijn op de tentoonstelling (18 euro).

De tentoonstelling is te gratis te bekijken, vanaf zaterdag 14 oktober t/m zondag 5 november in Antiquariaat De Slegte, Wapper 5 Antwerpen. Elke weekdag van 10u tot 18u.